La nostra trajectòria

L’aventura de l’espectacle familiar a Sant Feliu de Llobregat va iniciar-se a l’àrea infantil del Centre Parroquial el novembre de 1982 on un grup de socis, sota el nom “La Pera” va crear el Cicle de Titelles. El 1991 es va entrar a formar part del Moviment Rialles i a partir de finals del 1995, com a grup local ja vam ajudar a crear la Fundació Xarxa, on pertanyem actualment.

Cicle de Titelles

Els primers anys al Centre Parroquial es va crear l’àrea infantil i sota el nom La Pera van organitzar els primers cicles de titelles en català.

Grup rialles

Per ampliar els gèneres dels espectacles i millorar la gestió i contractació, es van passar a ser grup Rialles, secció d’Òmnium Cultural, entrant a la gran família de voluntaris i grups que fan els seus cicles d’espectacles familiars arreu de Catalunya.

Fundació Xarxa

La majoria de grups Rialles van decidir crear-se com a Fundació, per tal de tenir una autogestió i millor control dels recursos i gestions del catàleg d’espectacle familiars.